Saadaolevad kursused

Infootsing ja piibliõppe vahendid

Akadeemiline kirjutamine

Näidiskursus

Vana Testamendi ülevaade

Induktiivõpe: Rooma kiri (eesti keeles)


Induktiivõpe: Rooma kiri (vene keeles)


Induktiivõpe: Rooma kiri (inglise keeles)


Uue Testamendi eksegees (Eesti keeles)

Uue Testamendi eksegees (Vene keeles)

Uue Testamendi ülevaade

Induktiivõpe: Markuse evangeelium (inglise keelne grupp)

Induktiivõpe: Markuse evangeelium (eestikeelne grupp)


Induktiivõpe: Markuse evangeelium (vene keelne grupp)


New Testament Inductive Study Practicum (ENG)

Uue Testamendi induktiivõpe praktikum (EST)

Практика индуктивного изучения Нового Завета (RUS)

Uue Testamendi Teoloogia

Exodus: Inductive Bible Study (ENG)

Eksodus // Exodus: Inductive Bible Study // Russian.....

Induktiivõpe: Exodus (EST)

Индуктивное обучение: Исход (RUS)

Vana Testamendi prohvetlus

Vana Testamendi Teoloogia

Hermeneutika I

Hermeneutika II

Tarkusekirjandus ja poeesia

Jeremija: teenides prohvetlikult meie kaasaegset maailma

Иеремия: пророческое служение современному миру

Jeremiah: Ministering Prophetically to our Contemporary World

Õigeusu kultuur

Süstemaatiline Teoloogia I

Süstemaatiline Teoloogia II

Konfessiooniõpetus

Sissejuhatus teoloogiasse

Wesley teoloogia alused

Foundations of Wesleyan Theology

Sissejuhatus filosoofiasse

Võrdlev usundilugu

Kultuurantropoloogia misjoni kontekstis

Sissejuhatus misjoniteoloogiasse

Апологетика - Apologetics

Missionaalne mõtlemine

Kirikulugu: varakristlus ja keskaeg

Kirik valgustusajast tänapäevani

Eesti Kirikulugu

Keldi spiritualiteet

Nõustamine
Kooskäimine: hingehoid rasketel aegadel / Идем рядом: Душепопечение в сложные времена /  Walking Together: Soul Care in Difficult Times

Vaimuliku kujunemise seminar I

Perenõustamine

Elukestev õpe koguduses

Sissejuhatus psühholoogiasse

Praktiline suhtlemispsühholoogia

Koguduse kasv ja rajamine

Diakooniatöö alused

Homileetika praktikum

Jumalateenistuse teoloogia

Jumalateenistuse praktikum

Кristlikud märtrid ja tagakius

UMC Polity - Форма правления ОМЦ

Vaimuliku praktiline teenimistöö Eesti Metodisti Kirikus

Kristliku sõnumi kommunikeerimine

Misjoniprojekti juhtimine ja ettevõtlus

Kristlik identiteet tänapäeva ühiskonnas

Vaimuliku kujunemise seminar II

Vaimuiliku kujunemise seminar III

Vaimuliku kujunemise seminar IV

Vaimuliku kujunemise seminar V

Vaimuliku kujunemise seminar VI

Uus Vaimsus 21. sajandi Eestis

Infomeedia loomine kristliku misjoni jaoks

Kristlik meedia

Religioonisotsioloogia

Soome-ugri kultuur ja kristlik misjon

Практика  I:  Наблюдение - Ministry Practicum I: Observation

Ministry Practicum III: Mission - Практика III: Миссия

APA vormistusreeglid - АПА правила - АPA formatting

Teadusliku uurimustöö alused - Основы исследовательской работы - Foundations of Scientific Research

E-õppe koolitus õppejõududele. Kursuse eesmärk on õppejõududele ja juhendajatele e-õppe vahendite ja võimaluste tutvustamine Moodle näitel.

Moodle для начинающих - Moodle for beginners

Moodle для учителей - Moodle for teachers 

MS Teams training for teachers and interpreters - Обучение MS Team для учителей и переводчиков

Oбучения программы Teams для студентов - Teams program training for students