Saadaolevad kursused

Infootsing ja piibliõppe vahendid

Akadeemiline kirjutamine

Näidiskursus

Vana Testamendi ülevaade

Uue Testamendi ülevaade

Induktiivõpe: Rooma kiri (eesti keeles)


Induktiivõpe: Rooma kiri (vene keeles)


Induktiivõpe: Rooma kiri (inglise keeles)


Induktiivõpe: Markuse evangeelium (inglise keelne grupp)

Uue Testamendi Teoloogia

Vana Testamendi prohvetlus

Vana Testamendi Teoloogia

PIO027 Kreeka keel (vene keelne grupp)

Uue Testamendi eksegees (Eesti keeles)

Induktiivõpe: Markuse evangeelium (eestikeelne grupp)


Induktiivõpe: Markuse evangeelium (vene keelne grupp)


Induktiivõpe: Exodus (EST)

Eksodus // Exodus: Inductive Bible Study // Russian.....

Индуктивное обучение: Исход (RUS)

New Testament Inductive Study Practicum (ENG)

Uue Testamendi induktiivõpe praktikum (EST)

Hermeneutika I

Hermeneutika II

Tarkusekirjandus ja poeesia Литературa мудростьи и поэзия Wisdom literatuure and Poetry

Jeremija: teenides prohvetlikult meie kaasaegset maailma

Иеремия: пророческое служение современному миру

Jeremiah: Ministering Prophetically to our Contemporary World

Wesley teoloogia alused

Foundations of Wesleyan Theology

Sissejuhatus filosoofiasse

Võrdlev usundilugu

Eetika Этика Ethics

Kultuurantropoloogia misjoni kontekstis

Sissejuhatus misjoniteoloogiasse

Апологетика - Apologetics

Missionaalne mõtlemine

Õigeusu kultuur

Konfessiooniõpetus

Kirikulugu: varakristlus ja keskaeg

Kirik valgustusajast tänapäevani

Eesti Kirikulugu

Keldi spiritualiteet

Koguduse kasv ja rajamine

PRT302 - Sissejuhatus psühholoogiasse
PRT338 - Mida eestlased usuvad? Religioonisotsioloogiline vaatenurk
Nõustamine

Vaimuliku kujunemise seminar I

Perenõustamine

Elukestev õpe koguduses

Diakooniatöö alused

Homileetika praktikum Homiletics practicum Практикум хомилетики

Jumalateenistuse praktikum

Jumalateenistuse teoloogia

Кristlikud märtrid ja tagakius

UMC Polity - Форма правления ОМЦ

Vaimuliku praktiline teenimistöö Eesti Metodisti Kirikus

Kristliku sõnumi kommunikeerimine

Misjoniprojekti juhtimine ja ettevõtlus Управление миссионерскими проектами и предпринимательство Entrepreneurial Leadership of Missional Projects

Kristlik identiteet tänapäeva ühiskonnas

Vaimuliku kujunemise seminar II

Vaimuiliku kujunemise seminar III

Vaimuliku kujunemise seminar IV

Vaimuliku kujunemise seminar V

Vaimuliku kujunemise seminar VI

Uus Vaimsus 21. sajandi Eestis

Infomeedia loomine kristliku misjoni jaoks

Kristlik meedia

Religioonisotsioloogia

Soome-ugri kultuur ja kristlik misjon

Практика  I:  Наблюдение - Ministry Practicum I: Observation

Ministry Practicum III: Mission - Практика III: Миссия

APA vormistusreeglid

Teadusliku uurimustöö alused - Основы исследовательской работы - Foundations of Scientific Research

E-õppe koolitus õppejõududele. Kursuse eesmärk on õppejõududele ja juhendajatele e-õppe vahendite ja võimaluste tutvustamine Moodle näitel.

Moodle для начинающих - Moodle for beginners

Moodle для учителей - Moodle for teachers 

MS Teams training for teachers and interpreters - Обучение MS Team для учителей и переводчиков

Oбучения программы Teams для студентов - Teams program training for students

Bible Knowledge Test

Piiblitundmise test

Тест на знание Библии

Jeesus evangeeliumites Иисус в евангелиях Jesus in Gospels