Saadaolevad kursused

Sissejuhatus õppesse

Akadeemiline kirjutamine

Infootsing ja piibliõppe vahendid

Näidiskursus

Vana Testamendi ülevaade

Uue Testamendi ülevaade

Uue Testamendi Teoloogia

Vana Testamendi Teoloogia

Induktiivõpe: Markuse evangeelium (EST)

Индуктивное изучение: Евангелие от Марка (RU)

Inductive Bible Study: Gospel of Mark (ENG)

 Induktiivõpe: Rooma kiri (EST)

Inductive Bible Study: Roman (ENG)

Induktiivõpe: Exodus (EST)

Индуктивное обучение: Исход (RUS)

Exodus: Inductive Bible Study (ENG)

Uue Testamendi induktiivõpe praktikum (EST)

Практика индуктивного изучения Нового Завета (RUS)

New Testament Inductive Study Practicum (ENG)

Uue Testamendi eksegees (EST)

Hermeneutika I

Hermeneutika II

Jeesus evangeeliumites

Vana Testamendi prohvetlus

Tarkusekirjandus ja poeesia

Jeremija: teenides prohvetlikult meie kaasaegset maailma

Sissejuhatus teoloogiasse

Süstemaatiline Teoloogia I

Süstemaatiline Teoloogia II

Konfessiooniõpetus

Sissejuhatus filosoofiasse

Võrdlev usundilugu

Sissejuhatus misjoniteoloogiasse

Kultuurantropoloogia misjoni kontekstis

Missionaalne mõtlemine

Foundations of Wesleyan Theology

Wesley teoloogia alused

Õigeusu kultuur

Kirikulugu: varakristlus ja keskaeg

Kirik valgustusajast tänapäevani

Eesti Kirikulugu

Keldi spiritualiteet

Vaimuliku kujunemise seminar I

Vaimuliku kujunemise seminar II

Vaimuliku kujunemise seminar III

Vaimuliku kujunemise seminar IV

Vaimuliku kujunemise seminar V

Vaimuliku kujunemise seminar VI

Homileetika praktikum

Jumalateenistuse teoloogia

Jumalateenistuse praktikum

Koguduse kasv ja rajamine

Misjoniprojekti juhtimine ja ettevõtlus

Diakooniatöö alused

Elukestev õpe koguduses

Sissejuhatus psühholoogiasse

Praktiline suhtlemispsühholoogia

Hingehoid ja nõustamine

Kristlik meedia

Kristliku sõnumi kommunikeerimine

Infomeedia loomine kristliku misjoni jaoks

Religioonisotsioloogia

Uus Vaimsus 21. sajandi Eestis

Kristlik identiteet tänapäeva ühiskonnas

Кristlikud märtrid ja tagakius

UMC Polity - Форма правления ОМЦ

Vaimuliku praktiline teenimistöö Eesti Metodisti Kirikus

Soome-ugri kultuur ja kristlik misjon

Perenõustamine

Практика  I:  Наблюдение - Ministry Practicum I: Observation

Практика II: Служение в церкви - Ministry Practicum II: Congregational ministry

Ministry Practicum III: Mission - Практика III: Миссия

Teadusliku uurimustöö alused - Основы исследовательской работы - Foundations of Scientific Research

APA vormistusreeglid - АПА правила - АPA formatting

MS Teams training for teachers and interpreters - Обучение MS Team для учителей и переводчиков

Oбучения программы Teams для студентов - Teams program training for students

Moodle для начинающих - Moodle for beginners

Moodle для учителей - Moodle for teachers 

E-õppe koolitus õppejõududele. Kursuse eesmärk on õppejõududele ja juhendajatele e-õppe vahendite ja võimaluste tutvustamine Moodle näitel.